Nitriet (NO2-)

In de natuur en in een recirculatiesysteem vormen bacteriën de * NH3 (Ammoniak) & NH4+ (Ammonium) om tot het giftige N02-. De omzetting verloopt aldus:

(Door de bacterie Nitrosomonas)

NH4 + + 3 O2 > 2 N02- + 4 H+ + 2 H20 + energie.

Nitriet is een zeer giftig tussenproduct, omdat het (evenals CO2) de binding van O2 aan de rode bloedlichaampjes blokkeert, welke niet meer in staat is zuurstof te transporteren. Het gevolg hiervan is dat de organen in het lichaam van de vissen de weinig zuurstof krijgen en de vissen stikken. Bij een nitrietvergiftiging is vaak het bloed van de vissen donker gekleurd, men noemt het de brown blood disease. Zelfs bacteriën sterven hieraan als concentraties boven 1,5 mg/l ontstaan. Voor vissen kan een nitrietgehalte boven 0,15 mg/l al giftig en zelfs dodelijk werken. Nitriet wordt gelukkig door bacteriën weer verder omgezet tot * NO3 (Nitraat).

Meten is weten

Het Nitrietgehalte kan met velen testen bepaald worden. In een goed functionerend aquarium of vijver is Nitriet niet aantoonbaar of slechts minimaal aanwezig. Vanaf 0,15 mg/l wordt Nitriet giftig voor de vissen. Is deze waarde hoger ververs dan onmiddellijk 50% van het water en ververs daarna dagelijks 25% van het water tot de waarden weer acceptabel zijn.

Bij een acute nitriet probleem passen we * Zout toe. Het chloor ion (cl-) van zout voorkomt dat het nitriet in de bloedbaan van de vis terechtkan komen. Een zoutpercentage van 0,1% is voldoende om zelfs zeer hoge nitrietconcentraties aan te kunnen.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)