Nitraat (NO3-)

De omzetting tot nitraat verloopt aldus:

2 N02 - + O2 > 2 NO3- + energie

Voor een goede omzetting van ammonium/ammoniak naar nitraat moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. Een zuurstofgehalte in het water van tenminste 2 mg/l (voor een goede werking van de bacteriën Nitrosomonas en Nitrobacter).
2. Een pH tussen 5,5 en 7,5.
3. De constante aanwezigheid van voedingsstoffen voor de bacteriën (organische stof, NH4+, N02-).


In de natuur wordt in water opgelost nitraat door de planten opgenomen voor de vorming van aminozuren. In een recirculatiesysteem moet een al te sterke stijging van NO3 - op een andere manier worden tegen gegaan. Men kan dit doen via het verversingsdebiet. Nitraat-rijk water wordt dan aan de waterzuivering aangeboden. Men kan het water, voor het via het riool wordt geloosd ook in een "septic tank" laten DENITRIFICEREN, waarbij - onder zuurstofloze omstandigheden - uit het NO3- stikstofgas wordt gevormd.

In feite vindt in elk recirculatiesysteem - afhankelijk van de hoeveelheid zuurstofloze hoeken en van de mate van onderhoud van het filter - in meerdere of mindere mate denitrificatie plaats. Bij deze omzetting is het noodzakelijk dat de bacteriën over organisch materiaal beschikken (AH2) om hiervan de H-atomen te gebruiken:

(Door denitrificerende bacteriën)

5 AH2 + 2 H+ + 2 NO3- > 5 A + N2 + 6 H2O

De ontstane N2 ontwijkt als belletjes aan de lucht.

Bij de denitrificatie ontstaan ook stoffen die de vis minder op prijs stelt en zelfs schadelijk kunnen zijn. Vooral de neus van de paling verdraagt deze stoffen niet. Sinds 1988 proberen ontwerpers van systemen daarom de mogelijkheden tot denitrificatie uit te bannen.

Meten van nitraat

Een nitraatwaarde kan het beste onder de 20 mg/l. liggen. Een waarde boven de 50 mg/l. gaat ten kosten van de groei en weerstand bij onze vissen.

Planten en algen zijn gek op nitraten, maar als de waarde te hoog is? Is de meest gebruikelijke methode nitraat te verwijderen is het water te verversen. Daarnaast zijn er ook diverse middelen in de handel, denk bijvoorbeeld aan nitraat te verwijderen door filtering over kunstharsen, die het nitraat vast adsorberen. Bij de regeneratie van het kunsthars wordt het nitraat tegen zout uitgewisseld.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)