Planten- /of moerasfilter

Een planten- of moerasfilter is een kunstmatige moeraszone waar planten met hun wortels rechtstreeks in bepaalde substraten staan. Hierlangs stroomt het water, zodat de bacteriën en planten door voldoende voedselaanbod kunnen groeien met gevolg dat er een natuurlijke waterzuivering ontstaat. De planten die we gebruiken behoren tot de groep der helofyten, uit het grieks vertaald: moerasplanten! Daarom dat dit filter ook wel helofytenfilter genoemd wordt, of in de volksmond: plantenfilter! Dit systeem wordt ook toegepast in de afvalwaterzuivering. Ook zwemvijvers worden op deze manier voorzien!

(Voor diepgaande informatie klik op de foto hierboven)

Het bouwen van een plantenfilter

Hieronder ziet u een kant en kant en klare bak, maar het kan ook met folie aangelegd worden. Het gaat erom dat het wordt voorzien van planten en plantenvoedingsbodem en/of bodemsubstraat.

De planten nemen met hun wortels nutriënten (NO3-PO4) uit het water en verbruiken dit. Het bodemsubstraat dient als hechtings plaats voor de planten en van bacteriën.

Belangrijk is dat het water door de planten- en moerasfilter stroomt en liefst nog van onder naar boven. Dit wordt het best verkregen door onder de filter een drainagebuis te leggen.

(Doorsnede van het vijverfilter)

Het water vloeit dan uit de drainagebuis rond de wortels van de planten. Ook zorgt deze methode ook voor de nodige zuurstof in het bodemsubstraat voor de bacteriën.

(het filter in werking)

De planten- en moerasfilter moet zo groot mogelijk zijn, het liefst een minimum van 1/3 van de eigenlijke vijver. Er zijn veel planten geschikt. In het algemeen kunnen we stellen dat snelgroeiende planten ook het meest werkzaam zijn in een planten- en moerasfilter zoals Glans-fonteinkruid. Riet en Gele lis groeien enorm, en er zijn er nog veel meer die in aanmerking kunnen komen.Onderhoud

Voor de goede werking van een planten- en moerasfilter is het belangrijk dat het blad boven het water regelmatig afgeknipt wordt, zoals bij het riet en het lis. Zo kunnen de planten opnieuw beginnen groeien en voor het opnieuw groeien hebben ze natuurlijk weer veel voedingsstoffen nodig die ze uit het water halen. Dit kan het helder water alleen maar gunstig in de hand werken.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)