Zuurgraad (pH).

Alle levensprocessen van bodem, plant, dier en mens worden door de pH beïnvloed.
Men zou het nauwelijks geloven, welke rol de pH-waarde in het dagelijks leven speelt en welke betekenis men er aan zou behoren te hechten met betrekking tot de beoordeling van water, bodem, humus, mest en regen, van spijzen en dranken, bij de veevoeding, bij verteringsprocessen, bij de zuurbasehuishouding. De meeste vissoorten kunnen een pH lager dan 5 en hoger dan 9 niet verdragen. Wanneer een water nu voldoende kalk bevat, zullen deze waarden evenwel zelden overschreden worden. Kalk is namelijk in staat om via chemische reacties zowel hoge als lage zuurgehalten van het water te neutraliseren. Door de zure regen veroorzaakt door een scheikundige reactie tussen waterdamp en luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide worden vooral de wateren met een gering zuurbindend op den duur zuur. De kieuwen van de vissen worden door het zure water aangetast. Hierdoor kan de vis dan geen of weinig zuurstof meer opnemen, waardoor uiteindelijk vissterfte kan optreden.

Theoretische uitleg

Zuiver water of gedemineraliseerd water is chemisch gezien een molecule uit twee waterstofatomen (H) en een zuurstofatoom (O). Onder normale omstandigheden splitst dit watermolecule zich in kleine hoeveelheden in OH- ionen en H+ ionen op. Door invloed van zuren en alkaliën, maar ook door de invloed van sommige zouten kan de hoeveelheid OH- en H+ in het water veranderen. Maar de som van beide ionen blijft constant, dit constant getal wordt het ionenproduct van het water genoemd.

Ionenproduct van water = Kw= [H+]+ [OH-] =1*10-14mol2/l2

In gedemineraliseerd water is de pH-waarde 7. Dit betekent dat 10-7 H+ mol/l in het water aanwezig zijn. Ook de hoeveelheid OH- ionen is dan 10-7 mol/l in het water.


Een pH-waarde van 7 is neutraal.
water met een pH-waarde van 6 is 10 maal zuurder.
water met een pH-waarde van 5 is 100 maal zuurder.
water met een pH-waarde van 4 is 1000 maal zuurder.

PH waarde

PH-waarde tussen 7 en 8

Wanneer de pH-waarde van het water zich tussen pH 7 en 8 bevindt, spreken wij in het algemeen van een gunstige waarde. Meestal zal de plantengroei dan niet te wensen overlaten en is er sprake van helder water. Deze voor vijverwater relatief lage pH-waarden geven aan dat het water voldoende Co2 bevat, waardoor de groei van zuurstofplanten mogelijk is. Regelmatige kontrole is echter vereist. Overigens moet U de hoogte van de pH altijd in verhouding zien tot de totale hardheid van het water. pH-waarden tussen pH 7 en pH 7,9 zijn gunstig, indien de totale hardheid tenminste 6°DH is.

PH-waarde 8 tot 8,5

Wanneer de pH-waarde van het vijverwater zich bevindt tussen pH 8 en pH 8,5 kunnen we in het algemeen nog van een gunstige pH-waarde spreken.

PH minder dan pH 7

Hoewel het in de praktijk niet vaak voorkomt dat vijverwater zuur reageert (waarden lager dan pH 7 ), moet u er toch alert op zijn. Zuur water stagneert namelijk het vijvermilieu en kan leiden tot verlies van het visbestand. Zuur water ontstaat, wanneer de totale hardheid (GH-waarde) en de karbonaathardheid (KH-waarde) extreem laag zijn (minder dan 3°DH) en er zich tevens een laag organisch afval op de bodem heeft verzameld. Vooral in de voorjaarsperiode wreekt zich dit en zal er door zuurstofgebrek vissterfte optreden. Oplossing: Zorg ervoor dat de bodem van de vijver schoon is! U zuigt toch ook immers uw woonkamer op stof! Ik zelf maak de vijverbodem 1x per jaar schoon! En vul dan meteen nieuw water toe aan de vijver + ik start meteen de filters op! Waardoor mijn water mooi helder is. Tja schoonmaken hoort erbij! En er is geen product die je in de lucht spuit en ervoor zorg dat je geen stof hebt in huis.... In viskwekerijen gebruiken ze NAOH om ervoor te zorgen dat het pH niet te sterk daalt.

PH hoger dan 8,5

Relatief hoge pH-waarden van 8,5 en meer duiden doorgaans op Co2 gebrek in het vijverwater. Zeker is dat het geval, wanneer tevens de carbonaathardheid (KH-waarde) laag is. Onder deze omstandigheden is er spraken van groeistagnatie bij de zogenaamde zuurstofplanten (bv: hoornblad) en zal er een uitbundige groei zijn van algen (groen water of draadalgen). Om de pH-waarde te verlagen kunt u bevoorbeeld natuurazijn gebruiken dit is goedkoper dan andere zuren die worden verkocht(dit is natuurlijk niet bedoelt voor continu gebruik + Het lost het calciumcarbonaat op, maar dat geld voor allen pH-verlagende middelen)! Om zweefalg tegen te gaan, is het verstandig om mossels(zie mosselfilter)te gebruiken! Hou ook de NO2 en NO3 in de gaten want als deze ook in grote getallen aanwezig zijn kunt u beter water verversen!!