De KH-waarde

Optimale waarden voor een vijver liggen tussen 5 en 8 ºKH.

Theoretisch uitleg

De KH-waarde symboliseert het bufferende vermogen van het water. De KH-waarde wordt ook de carbonaathardheid van het water genoemd en is een expressie voor de hoeveelheid carbonaten en bicarbonaten die in het water opgelost zijn. Beide stoffen zijn zouten van koolzuur en kunnen afhankelijk van de pH-waarde in elkaar overgaan. Bij een hoge pH-waarde is bijna uitsluitend carbonaat aanwezig. Bij een lage pH-waarde is het grootste gedeelte bicarbonaat. Bij een verhoging van de pH-waarde wordt uit bicarbonaat carbonaat gevormd.

HCO3- +OH- ß à CO3 2- +H2O
Tijdens een verlaging van de pH-waarde wordt uit carbonaat bicarbonaat gevormd.

CO32- +H+ ß à HCO3 -
Voor de verschuiving van het evenwicht worden H+ gebruikt of komen vrij. Hierdoor wordt de pH-waarde in een groot bereik nauwelijks veranderd. Dit proces wordt het bufferende vermogen genoemd.

Pas als deze stoffen uit het water verwijderd worden, kan de pH-waarde zich noemenswaardig veranderen.

HCO3- +H+ ß à H2CO3 ß à CO2(gas) +H2O

De KH-waarde is per definitie de hoeveelheid Carbonaten en bicarbonaten die aan Calcium en Magnesium gebonden zijn. Calcium en Magnesium samen vormen de totale hardheid of GH-waarde. Omdat ook andere Carbonaten in het water aanwezig zijn kunnen, kan de meting van de KH-waarde hoger zijn dan de GH-waarde. Behalve wordt in de nieuwe literatuur ook vaak het begrip zuurbindend vermogen gebruikt. Deze waarde geeft aan hoeveel zuur in het water door afbraakprocessen kan ontstaan, totdat alle carbonaten verbruikt zijn. Men kan KH-waarde in ZBV-waarde omrekenen, indien men de KH-waarde met 2,8 vermenigvuldigt.

Het meten van de KH-waarde

Door toevoegen van een zuur wordt al het Carbonaat en Bicarbonaat uit het watermonster verwijderd. Bij een bepaalde pH-waarde is geen van beide stoffen meer aanwezig. Dit punt wordt door een pH-indicator aangegeven. De hoeveelheid verbruikt zuur is een maatstaf voor de KH-waarde. Dus ook dit is een titratie-test. Optimale waarden voor een vijver liggen tussen 5 en 8 ºKH. Want door meting en bijsturing kan men gemakkelijk zeer goed vijverwater komen, zowel voor de verzorging als voor de kweek. We onderscheiden twee soorten hardheid, waar onder de KH/Carbonaathardheid. Want de KH-waarde is tevens van grote invloed op de pH-waarde omdat het werkt als een buffer tegen verzuring. De balans tussen carbonaten en bicarbonaten zorgt in combinatie met koolzuurgas voor een stabiele pH-waarde zolang er voldoende carbonaten/bicarbonaten in het water aanwezig zijn. In de lucht komt koolzuurgas (CO2) voor, wat in water kan oplossen. Wanneer koolzuur in water oplost bindt het zich in bepaalde mate met de vrije H+ ionen waardoor koolzuur H2CO3 (koolzuur) ontstaat. Bij voldoende mineralen in het water (calcium, magnesium, kalium en natrium) worden carbonaten gevormd (CaCO3, MgCO3, K2CO3, Na2Co3) met het aanwezige koolzuur.

Last van een lage KH-waarde?

(klik op de button)

© 2008 Koidream® (Disclaimer)