De hoeveelheid zwevende stof (ZS)

De ZS bestaat voor een deel uit voer dat niet is geconsumeerd. Een veel groter deel wordt uit uitwerpselen door de vis geproduceerd, terwijl een derde (kleine) bron bestaat uit bacteriemassa uit de biofilm van het waterzuiveringssysteem. De ZS wordt bepaald door een liter water te filtreren. Wat op het filter achterblijft wordt gedroogd en gewogen; ZS wordt uitgedrukt in mg/l.

Men dient naar een zo laag mogelijke gehalte aan ZS te streven. Niet alleen kan de zwevende stof irritatie van de kieuwen veroorzaken, bacteriën kunnen zich er op ontwikkelen, waaronder de ziekteverwekkende. Deze bacteriën consumeren bovendien extra zuurstof.

In elk systeem huist een populatie van bacteriën en andere micro-organismen. De populatie van het ene systeem is nooit precies gelijk aan de populatie van enig ander systeem. Er kunnen zich in een systeem bacteriën of andere micro-organismen hebben genesteld die direct of indirect de vis ziek maken. Veel ziekten openbaren zich pas als de milieuomstandigheden zijn verslechterd (als de omstandigheden voor het micro-organisme om aan te slaan zijn verbeterd).

© 2008 Koidream® (Disclaimer)