US- Geleidende vermogen

Het geleidende vermogen (uS), ook wel micro-Siemens genoemd geeft de hoeveelheid opgeloste stoffenweer in het water. Bij water uit een omkeerosmose-installatie zal het geleidend vermogen ca. 30 - 70 uS zijn omdat bijna alle stoffen uit het water verwijderd zijn. Gedestilleerd water heeft een geleidend vermogen van bijna 0 uS. Het geleidend vermogen zegt niets over welke stoffen er in het water aanwezig zijn, het geeft slechts een indruk van de totaal aanwezige hoeveelheid stoffen. Het optimale geleidend vermogen voor een beplant aquarium of vijver is een waarde tussen 300 en 600 uS. Bij te lage waarde komt de aanvoer van voldoende mineralen als voedingsstof voor planten in gedrang. Bij te hoge waarden loopt de osmotische druk te sterk op waardoor planten verbranden.