Silicaat (SiO32-) of Kiezelzuur

& Fosfaat (PO43-)

 

Silicaat (SiO32-) of Kiezelzuur

De laatste stof, welke voor algengroei verantwoordelijk zijn kan, is het silicaat. Silicaat ontstaat in niet noemenswaardige hoeveelheden door de afbraak van organisch afval. Bij hoge silicatenwaarden dient de oorzaak in het uitgangswater te worden gezocht. In verschillende streken bevat het leidingwater, doordat het over zuur en silicaatrijk gesteente vloeit, veel silicaten. Vaak is dit water ook heel zacht. Hard en kalkhoudend water levert dus minder problemen op met betrekking tot kiezelalgengroei. Kiezelalgen veroorzaken een bruine troebeling van het water. Ook bruine draadjes op de bodem of decoratiematerialen kunnen door kiezelalgen ontstaan zijn. Door de hardheid van het water te verhogen kan men de groei van dit soort algen voorkomen. Men kan bovendien een vijver met water uit een reverse osmoseapparaat vullen. Dit apparaat verwijdert bijna alle zouten uit het water, dus ook de silicaten.

Fosfaat (PO43-)

Naast stikstofverbindingen ontstaan tijdens de afbraak van afvalstoffen ook grote hoeveelheden fosforverbindingen. Evenals nitraat is het fosfaat een mede verantwoordelijke van het ontstaan van draadalgen. In de vijver of in het aquarium kan het fosfaat zich aan calcium- en magnesiumzouten binden. Deze zwaar oplosbare zouten slaan neer als deel van het slib op de bodem. Pas als men het opgelost fosfaat door waterverversing, verwijdert, lossen deze zouten gedeeltelijk opnieuw op en het fosfaatgehalte loopt opnieuw op. Een deel van het opgeloste fosfaat kan met zichzelf reageren en vormt zogenoemde polifosfaten. Deze zijn door de gebruikelijke testen, welke door middel van een kleurvergelijking werken, niet aantoonbaar. Hier vinden wij dan ook de oorzaak dat fosfaatverwijderende filtermaterialen kortstondig goede resultaten opleveren, maar het fosfaatgehalte binnen enkele dagen opnieuw oploopt, omdat de polifosfaten en de calcium- en magnesiumfosfaten opnieuw meetbaar fosfaat produceren.

Hoe kan men het fosfaat verwijderen?

Naast de genoemde filtermaterialen kunnen planten het fosfaat opnemen. Ideale fosfaatverwijderraars zijn dan ook moerasplanten in de vijver. Door waterverversing kan het fosfaat in het aquarium geminimaliseerd worden. Een voldoende hoge GH-Waarde bindt het fosfaat, zodat het als slib door middel van een filter uitgefiltreerd kan worden.