Zuurstof (O2)

Voor een efficiënte omzetting van voedingsstoffen is de beschikbaarheid van voldoende zuurstof een voorwaarde. Ook voor de werking van het biologische filter is O2 noodzakelijk (voor de nitrificatie en voor de mineralisatie van de opgeloste organische stoffen). De maximaal bij 1 bar op te lossen hoeveelheid zuurstof is echter TEMPERATUUR-AFHANKELIJK. In onderstaande tabel is de relatie tussen 1 en 30 ° C gepresenteerd.

T (graden) O2 (Mg/l) T O2 T O2
1 14,3 11 11,0 21 8,8
2 13,9 12 10,8 22 8,7
3 13,5 13 10,5 23 8,5
4 13,1 14 10,3 24 8,3
5 12,8 15 10,0 25 8,2
6 12,5 16 9,8 26 8,0
7 12,1 17 9,6 27 7,9
8 11,8 18 9,4 28 7,7
9 11,6 19 9,2 29 7,6
10 11,0 20 9,0 30 7,4

Onder bepaalde omstandigheden (door een tijdelijk toegenomen temperatuur of toegenomen atmosferische druk) kan een oververzadiging zijn ontstaan. De zuurstof zal daarna weer als gas uit het water ontwijken (vooral bij intensief contact met water aan lucht). Vissen zijn tolerant voor een oververzadiging met zuurstof tot 300-400 %.
Boven deze oververzadiging kunnen zuurstofbelletjes IN het lichaam ontstaan: bloedvaten kunnen stuk springen en bloedingen ontstaan (de GASBELLENZIEKTE). De aandoening is te vergelijken met de caissonziekte die door elke diepzeeduiker wordt gevreesd. Veel erger is het als de oververzadiging een gas als stikstof (N2) betreft. Beschadiging van weefsels treedt al op bij een oververzadiging van N2 boven 102-105 %!

Uit bovenstaande tabel blijkt dat zuurstof bij stijgende temperatuur steeds minder in oplossing gaat. Dit is de reden dat de optimale temperatuur van een actieve vis als de steur beneden 20 graden ligt. Boven 20 graden zit er voor de steur te weinig zuurstof in het water om het voedsel goed te kunnen benutten! Middels inbreng (vanuit een zuurstof tank) van vloeibare zuurstof is het mogelijk steuren te telen bij een hogere temperatuur (ook in de palingteelt is het aanbrengen van een oververzadiging van O2 gebruikelijk).

Zuurstof in de vijver

In de zomermaanden als de temperatuur gaat stijgen, kan er zuurstofgebrek optreden. Gelukkig produceren de planten tijdens de zomermaanden overdag veel zuurstof, zodat in een normaal bevolkte vijver de zuurstofbalans in evenwicht is. Alleen s`nachts ontrekken de planten zuurstof van het water, waardoor bijvoorbeeld onze winden in de problemen komen. Het gebruik van een zuurstofpomp is aan te raden. Ook in de winter hebben we hier voordeel mee, want als er ijs op het water ligt kunnen giftige gassen ontsnappen.

Hoe kan men zuurstofgebrek voorkomen?

Zorg altijd voor een goede circulatie van het water denk hierbij aan fonteinen, pompen of filters. Ook de toepassing van een luchtpomp zorgt voor een goede uitwisseling van het zuurstofarm water in de diepte met het zuurstofrijk water aan het oppervlak.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)