Kooldioxide (CO2) & Mineralen

Kooldioxide (CO2)

Kooldioxide (C02) is een molecuul dat bestaat uit een koolstofatoom waaraan zich twee zuurstofatomen hebben gebonden. In water komt een wisselende hoeveelheid CO2 voor. CO2 komt in het water vrij bij de stofwisseling van plant en dier. Bij intensief contact met de lucht kan CO2 gemakkelijk aan de lucht worden afgestaan (= strippen). In visvijvers met voldoende plantengroei wordt met zonne-energie CO2 gebonden. Suikers ontstaan en O2 komt in het water vrij. Visvijvers hebben daarom een wisselend patroon van O2 en CO2 : s'nachts : O2 lager, CO2 hoger; overdag: O2 hoger en CO2 lager.

Te grote hoeveelheden CO2 dienen echter te worden vermeden. Hierdoor kan het water niet meer voldoende zuurstof opnemen, zodat zuurstofgebrek voor de vissen kan ontstaan.

DE JUISTE CONCENTRATIE CO2.

Een teveel aan CO2 in het water zal de binding van O2 aan het bloed in de kieuwen bemoeilijken. Het is daarom van belang de hoeveelheid CO2 op een aanvaardbaar laag niveau wordt gehouden. Nu is de totale afwezigheid van CO2 in een systeem ook niet gewenst. Bij "Carbonaten en bicarbonaten" (onder) staat vermeld waarom dit zo is.

Kooldioxide vormt met water koolzuur. Scheikundig:

H20 + CO2 > H2CO3

Het ontstane koolzuur kan zich, net als een molecuul water, splitsen:

H2CO3 > H+ + HCO3

Tussen deze twee reacties bestaat een evenwicht. Als nu een toename van CO2 plaatsvindt, zal zich tussen H2CO3 en H+ / HCO3- een nieuw evenwicht instellen. De concentratie van H+ zal hierdoor toenemen. Een stijgende CO2-concentratie leidt dus tot een verzuring van het water (de pH zal dalen). Omgekeerd zal de pH stijgen als in koolzuurhoudend water (b.v. grondwater) de CO2 wordt gestript (in West-Braband tot pH = 9).
Wat kunnen we nog meer doen om de opgeloste CO2 in concentratie te verlagen? Soda (Na2CO3) of kalk toedienen! Kalk kan in de vorm van ongebluste kalk (CaO) of van calciumcarbonaat (CaCO3) worden toegediend. Scheikundig:

CaO + 2 CO2 + H2O ---------> Ca (HCO3) 2
Na2CO3 + CO2 + H2O ---------> 2 NaHCO3
CaCO3 + CO2 + H2O ---------> Ca (HCO3) 2

De gift heeft nog een tweede, zeer gunstig effect op het milieu: het ontstane NaHCO3 (natriumbicarbonaat) of Ca(HCO3)2 (dubbelkoolzure kalk) werkt als een buffer waarmee de pH zeer goed op een stabiel niveau kan worden gehouden.

Tabel Koolzuur, pH-KH

KH/pH
6
6,2
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
8
0,5
15
9,3
5,9
3,7
2,4
1,5
0,9
0,6
0,2
1
30
19
12
7
5
3
1,9
1,2
0,3
1,5
44
28
18
11
7
4
2,8
1,8
0,4
2
59
37
24
15
9
6
4
2,4
0,6
2,5
73
46
30
19
12
7
5
3
0,7
3
87
56
35
22
14
9
6
4
0,9
3,5
103
65
41
26
16
10
7
4
1
4
118
75
47
30
19
12
9
5
1,2
5
147
93
59
37
23
15
9
6
1,5
6
177
112
71
45
28
18
11
7
1,8
8
240
149
94
59
37
24
15
9
2,4
10
300
186
118
74
47
30
19
12
3
15
440
280
176
111
70
44
28
18
4

CO2-Gehalte in mg/l

 

Mineralen

De bekende mineralen zijn Calcium, Magnesium, IJzer, Fosfor, Koper, Zwavel, Mangaan, Stikstof en Kalium die we bijvoorbeeld kennen van de etiketten van de verpakkingen van ons voedsel. Ook vinden we deze mineralen terug in leidingwater. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat dit product voor planten een belangrijk element vormt om goed te kunnen groeien en juist die unieke kleur te krijgen die juist bij die plant voorkomt. Ook door de aanwezigheid van deze stoffen in het water kunnen planten goed groeien, waardoor het de concurrentie strijdt met de algen goed aankan. Alleen algen kunnen het wel winnen van de planten als de stoffen niet of onvoldoende aanwezig zijn, dit omdat algen minder gevoelig zijn voor tekorten aan sporenelementen. Het is daarom belangrijk dat het milieu in een goed evenwicht blijft, en niet verwaarloos wordt. Ook kan het raadzaam zijn om van tijd tot tijd voedingsstoffen toe te passen. Planten hebben ook meststoffen voor hun groei nodig. Als deze stoffen niet in het water aanwezig zijn, kunnen de planten de afvalstoffen niet verwerken. Algen kunnen dan deze taak overnemen, omdat ze minder gevoelig zijn voor tekorten aan sporenelementen en mineralen. Ook te grote hoeveelheden van een sporenelement kunnen de opname van de andere sporenelementen nadelig beïnvloeden, zodat de groei stagneert. Door de planten met de juiste voedingsstoffen te verzorgen kan algengroei voorkomen worden. Zo is het raadzaam om half januari rustig aan met de "bemesting" van de plantenvijver/filter te beginnen, dit bevordert de groeikracht in voorjaar.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)