WATER SOORTEN

Tja water zijn is er in diverse vormen bv ijs, want in de winter wordt water zo hard dat men erop kan staan. Dit komt omdat de temperatuur zakte tot onder 0. Als de temperatuur stijgt boven 0, wordt het weer vloeibaar-water. Maar als het water warm wordt gebeurd er opnieuw iets vreemdst: het verdampt. Denk maar aan de vijver die na een zonnige zomerdag wat leger is. Het bijzondere aan water is dat je er ook van alles in kunt oplossen, denk maar aan suiker wat je in water oplost. Je ziet het niet, maat je proef het wel!

In de natuur gebeurt hetzelfde

Stoffen lossen op in het water dit kan wel of niet gunstig zijn voor dieren en planten. Ook het verdampen gebeurt in de natuur. Nadat water verdampt, komt het weer naar beneden in de vorm van regen. Die regen komt ergens terecht, in zee, op het land, of het wordt sneeuw. Zo zie je dat water altijd onderweg is. We noemen dit de waterkringloop. Het oplossen van stoffen en de waterkringloop hebben veel met elkaar te maken. Als je een beetje weet hoe het zit, kun je bepalen wanneer water nu wel of juist niet geschikt is voor uw vijver.

WATERKRINGLOOP:

De allergrootste verzameling water op aarde wordt gevormd door de zeeën. Hier bevindt zich +/- 70 % van al het water op aarde. Dit is goed te zien op een wereldbol of wereldkaart, het meeste is blauw. Als er water op zee verdampt, wordt het hoger in de lucht weer vloeibaar omdat het afkoelt en dan komt het naar beneden als regen. De meeste regen valt weer in zee. Dit is de kortste kringloop die het water maken kan. Maar niet alle regen valt in zee. In de koude gebieden verandert regen in sneeuw. Op de polen, waar het vaker vriest dan dooit, blijft de sneeuw heel lang liggen zonder te verdampen of te ontdooien. Soms ligt het daar miljoenen jaren. Als er veel sneeuw op elkaar ligt, dan perst het samen tot ijs. Dit gebeurt op de polen maar ook hoog in de bergen. Lager, op hellingen, stroomt het water met watervalletjes naar beneden. Maar rond de bergtoppen verzamelt de sneeuw zich en stroomt als ijs naar beneden. We noemen deze ijswatervallen gletsjers. Ze stromen natuurlijk langzamer dan watervallen. Veel harder dan 1 meter per jaar gaan ze meestal niet. Maar uiteindelijk komt dit water weer terug in de kringloop. Een gedeelte van de regen verdampt weer voordat het ook maar ergens terecht is gekomen.

Er is natuurlijk ook regen die op de grond valt

Deze regen maken wij het meest mee.
In de grond gebeuren er verschillende dingen met het water. Planten zuigen het op met hun wortels. Ze gebruiken het om van te groeien en een heleboel water verdampt via bladeren. Bomen kunnen wel 200 liter per dag verdampen. Ook drinken dieren ervan en gebruiken mensen het voor verschillende dingen. Het water dat niet wordt gebruikt sijpelt steeds dieper de grond in totdat het op een waterdichte laag komt. Over deze laag stroomt het water ondergronds. Soms komt het in zee uit, zonder eerst boven de grond te komen. Maar als het wel weer boven de grond komt, vormt het een bron, meer, rivier of beek. Meren lopen over in beken, beken lopen over in rivieren en rivieren komen uit in de zee. Eenmaal in zee verdampt het water weer en wordt regen. Dan begint de alles weer opnieuw. Tijdens de kringloop komt het water in contact met heel veel verschillende stoffen, hangt af van waar het water voorbij komt.

Zijn er eigenlijk dingen waarop gelet moet worden, als u water haalt voor uw eigen dierbare vissen in een eigen vijver?

Er zijn inderdaad een x aantal dingen die het water wel of niet geschikt maken voor een vijver.
Voor een vijver hebben we zo`n 4 mogelijkheden om aan water te komen:

- het water uit de kraan.
- uit de sloot.
- uit een put.
- uit de regenton.

Omdat bij elke van deze 4 mogelijkheden het water telkens uit een ander gedeelte van de waterkringloop komt, zitten er andere stoffen in die goed of slecht kunnen zijn voor de vijver.

 

REGENWATER

Er zijn verschillende manieren om regenwater op te vangen. Onderweg in de lucht zijn er stoffen in opgenomen en in het water opgelost. Gassen bijvoorbeeld zoals koolstofdioxide(CO2). Dit gas geeft het water een frisse smaak. Ook lost in regenwater zuurstof op. Zuurstof(O) en kooldioxide(CO2) in regenwater zijn nuttig voor de vijver. Er kunnen ook stoffen in regenwater zitten die niet zo goed zijn. Denk maar aan stoffen uit fabrieksschoorstenen(onnatuurlijke gassen zoals zwavel). Deze maken de regen zuur en ongeschikt voor de vijver. Verder zweeft er veel vuil in de lucht. Dit wordt door de regendruppels onderweg naar beneden meegenomen. Behalve schadelijke stoffen uit de industrie is er nog iets dat regenwater niet geschikt maakt om een vijver mee te vullen. Er zitten geen zouten in.

Onder zouten verstaan we in dit geval calcium- en magnesiumzouten

In zeewater, waar de regen vandaan komt, zitten heel veel zouten. Maar in regenwater niet omdat zouten niet mee kunnen verdampen. Ze blijven achter in zee. Water zonder zouten of met weinig zouten noemen we zacht water. Water met veel zouten noemen we hard water.

Let wel op als u regen water gebruikt dat deze niet in aanraking is geweest met schadelijke stoffen, denk maar aan bepaalde producten die op het dak liggen, het is verder geen probleem om u vijver met regen water aan te vullen, en dit heeft dan ook zijn voordelen, want als u last heeft van hard water kunt u het hiermee verzachten, dit komt omdat u het dan als het ware verdunt!

 

OPPERVLAKTEWATER

Oppervlaktewater is water dat zich op de grond heeft verzameld in beken, sloten, rivieren of meren.

In dit water lossen stoffen op vanuit de bodem van die wateren. Ook waaien er allerlei stoffen in en leven er dieren en planten in. Dieren en planten gebruiken stoffen en scheiden weer andere stoffen uit, waardoor het water van samenstelling verandert. Nu kun je heel lang na gaan denken over alles wat er in dit oppervlaktewater kan zitten en of dit ook in een vijver zou passen. Maar het is veel eenvoudiger om te kijken hoe het leven in dit water zich voelt. Als er maar weinig soorten planten staan, de algen welig tieren en er nauwelijks dieren voorkomen, dan is het water niet zo geschikt voor de vijver. Bij een grote soortenrijkdom van zowel planten als dieren is het water gewoon gezond. Zie je veel riet of liesgras bloeien, dan is de kans groot dat er mest in het water is gespoeld. Dan is het te voedselrijk voor de vijver. Heb je een rivier, beek of meer in de buurt waar verschillende soorten planten groeien en veel verschillende soorten dieren leven, dan is dit water vaak ideaal voor een vijver. Maar het is niet altijd mogelijk om genoeg water te vervoeren naar een vijver, vooral als de vijver groot is. Een goede oplossing is om in de vijver een paar emmers van dit oppervlaktewater te gieten. De algen, bacteriën en andere kleine organismen die goed zijn voor de vijver, komen zo in het vijverwater terecht. Ze zullen zich vanzelf vermenigvuldigen. Maar pas wel op voor ziektes!!!

 

GRONDWATER EN BRONWATER

Grondwater is water dat onder de grond is gesijpeld en zich verzameld heeft op een waterdichte laag. Dit water kan opgepompt worden. Soms komt grondwater spontaan aan de oppervlakte boven, bijvoorbeeld aan de voet van een helling. Dit heet dan bronwater.

Grondwater en bronwater zijn lang onderweg geweest onder de grond en onderweg namen ze een heleboel zouten mee. Soms is grondwater en bronwater daarom te hard voor de vijver, maar niet altijd. Een bekende stof die in grondwater kan zitten en schadelijk is voor vijvers, is ijzer, maar dan moet het wel in grote maten aanwezig zijn. Dit is te herkennen aan roodbruin kleur van de roest. Behalve zouten kunnen ook pesticiden of nitraat in het grondwater terechtkomen. Deze pesticiden en nitraten komen uit de landbouw. Ze zijn uitermate schadelijk voor een vijver. Grondwater mag in Nederland niet altijd zomaar naar boven gepompt worden. Dit is zo om de grondwaterspiegel te beschermen. Als deze te ver zakt drogen natuurgebieden uit en gaan bijzondere planten en dieren verloren. Er zijn nog meer redenen waarom grondwater niet zo geschikt is voor vijvers. Er zit weinig zuurstof in en weinig kleine organismen. En beide zijn onmisbaar voor een vijver.

 

LEIDINGWATER

Leidingwater is door een waterleidingbedrijf ergens opgepompt. Daarna is het chemisch onderzocht en gereinigd van stoffen die niet in drinkwater thuis horen. Welke stoffen er in leidingwater zitten verschilt van stad tot stad. Wie wil weten wat er thuis uit de kraan komt, kan dit navragen bij het waterleidingbedrijf, of opzoeken via het i-net. In de wet is vastgelegd hoeveel er van bepaalde stoffen in het leidingwater mag zitten. Schadelijke stoffen mogen er niet inzitten, of alleen in concentratie waar wij geen last van hebben. Zo is leidingwater schoon genoeg om te drinken. Meestal is dit ook goed genoeg voor een vijver. Leidingwater heeft voor vijvers als nadeel dat er geen kleine organismen in zitten, die juist zo goed zijn voor de vijver. Deze kunnen wel in een vijver toegevoegd worden. Uit een gezonde sloot of uit de gezonde vijver van iemand anders. Een paar emmers water is genoeg om een flinke hoeveelheid kleine organismen in te vijver te krijgen maar pas op met ziektes. Ook kan er wat chloor in het water zitten in sommige streken maar dit verdwijnt vanzelf, en als u de vijver goed beluchtigd gaat het er ook uit. Leidingwater kan nitraat bevatten. Dit komt vanuit de landbouw. Voor ons is het niet schadelijk, maar voor een vijver wel. Het verschilt per gebied of er nitraat in het water zit. Ook kan er koper in zitten uit de koperen leidingen in huis. Of lood als u in een huis woont dat voor 1950 gebouwd is. In leidingwater zitten zouten maar de hardheid verschilt sterk van streek tot streek.


Regenwater, oppervlaktewater, grondwater of leidingwater, allemaal hebben ze hun voor- en nadelen. Maar water is aan te passen. Er zijn allerlei stoffen in de handel die de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Maar als u een beetje handig bent dan zijn er simpele dingen die ervoor kunnen zorgen dat u goed water krijgt!

Een Tip:

Neem altijd een watermonster van het water waarmee u uw vijver wilt vullen. Ook als u leidingwater neemt want met name de hardheid verschilt sterk van streek tot streek. Want alle opgeloste stoffen reageren met elkaar, alles vormt een evenwicht en als de concentratie van de ene stof verandert, veranderen de concentraties van de andere stoffen mee. Dus hou uw water waarde in de gaten, want het gebeurt vaak genoeg dat u een vis koop die goed is, maar dat hij de volgende dag plat lig, dit komt omdat de vissen die er al in zitten langzaam met het water mee gegaan zijn, terwijl de nieuwe vissen dan als het ware een klap krijgen wat een gevolg met zich mee brengt!