Vijverplanten

De combinatie van water en planten creëert men een stukje oase, en het is de bedoeling dat men zolang mogelijk geniet van deze mooie momenten…. Echter is de basis vaak eenvoudiger dan men soms voor ogen heeft, maar ook is er heel veel mogelijk. Belangrijk is om te weten bij waterplanten wat het groeiseizoen en bloeiseizoen is? Want veel waterplanten groeien en bloeien vaak veel langer dan vaak wordt gedacht.

De waterplanten kan men onderverdelen in diverse groepen. In dit onderdeel verdeel ik de planten in de volgende groepen:

- Waterlelies
- Oeverplanten
- Onderwaterplanten (zuurstofplanten)
- Drijfplanten

Dit omdat elke plantengroep meerdere soorten kent, met ieder hun eigen kenmerken. Maar ook groeien ze allemaal op verschillende waterniveaus. Maar met de juiste kennis en inzicht, kunnen dromen waar gemaakt worden….

 

Waterlelies

De Waterleliefamilie (Nymphaea) is een familie van bedektzadigen. Het zijn waterplanten: de bloemen en bladeren drijven op het water, maar de wortels houden de planten op hun plaats. Met zo'n zestig soorten is dit een kleine familie. De planten komen wereldwijd voor, buiten de poolstreken voor en de woestijnen. In Nederland komen van nature de gele plomp (Nuphar lutea) en de witte waterlelie (Nymphaea Alba) voor.

(Klik op het woord voor meer info)

De bekende waterleliesoorten voor de vijver
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'MARLIACEA CARNEA'
'MARLIACEA CHROMATELLA'
 
   
 
 
'PYGMAEA ALBA'
 

'RENÉ GÉRARD'

'ROSE AREY'

'SULPHUREA'

'TETRAGONA'

'MOOREI'

Oeverplanten

Oever ook wel moerasplanten zijn planten die in het ondiepe deel van de vijver groeien, hoewel dit vrij rekbaar is. Bij elke soort wordt vermeldt wat de gewenste waterstand is. Hiermee wordt bedoeld de afstand van de bovenkant mand of plantzak tot de waterspiegel. Houdt indien mogelijk reeds bij de aanleg van de vijver rekening met diverse plantniveaus. Over het algemeen zijn dieptes van 20 à 30 cm en enkele plaatsen van 40 à 50 cm ideaal om de diverse oeverplanten in de vijver te plaatsen.

 

Onderwaterplanten

Zuurstofplanten houden het water helder

Zuurstofgevende waterplanten zoals Fonteinkruid en Hoornblad, groeien geheel ondergedoken in het water. Door hun enorme groeikracht vervullen ze een belangrijke rol bij het helder houden van het vijverwater. De biologische betekenis is zelfs zo groot, dat u daarmee zonder deze planten grote problemen zou krijgen. Bovendien nemen ze zoveel voedingsstoffen uit het water op, dat er amper algengroei kan ontstaan, indien u hiervan genoeg heeft. Ook hebben deze planten het voordeel dat de vissen hier hun eieren op afzetten, en de jonge zich hier tussen kunnen verschuilen!!

Onderwaterplanten zijn geheel of nagenoeg geheel aangewezen op het water. Onder invloed van zonlicht en met behulp van CO2 worden voedingsstoffen door het blad opgenomen en omgezet in biomassa. Bij dit zogenaamde assimilatieproces komt zuurstof vrij. Onder gunstige omstandigheden kunnen deze planten enorm in omvang toenemen. Ze vormen dan ook een belangrijke pijler voor het natuurlijke evenwicht en zijn uiterst nuttig voor het helder en gezond houden van het vijverwater. Groei-optima wordt bepaald door de aanwezigheid van licht, temperatuur (12-25 C° dus het heeft geen zin om al in april waterplanten te kopen in het tuincentrum omdat het water in de vijver vaak nog te koud is en de planten een klap krijgen, waardoor ze doodgaan. Ook wat de man in het tuincentrum dan ook mag beweren.), voedingsstoffen, waterkwaliteit en CO2. De oorzaak van groeibeperking of stagnatie kan doorgaans worden gezocht in de waterkwaliteit en het aanbod CO2. Vooral het CO2 is een groeibeperkende factor van belang. Minimaal is 5mg\l CO2 nodig. Water neemt uit de atmosfeer geen CO2 op. De benodigde hoeveelheid moet dus in het watermilieu worden gevormd. De micro-organismen spelen hierbij een belangrijke rol. Nieuwe vijvers bevatten in het begin nog weinig micro-organismen en hebben dus een gering CO2 aanbod. Alvorens zuurstofplanten uit te zetten, is het verstandig de vijver 4 tot 6 weken te laten 'rijpen'. Ook in vijvers met een groot alg probleem (groen water-/draadalgen) is het niet verstandig om zuurstofplanten aan te brengen. Omdat de zuurstofplanten te weinig zonlicht krijgen door het zweeftalg, de alggroei van enige omvang neemt zo efficiënt CO2 op uit het water, dat er werkelijk niets overblijft voor de zuurstofplanten. Zuurstof planten stellen weinig eisen aan de voedingsbodem.

Bekende onderwaterplanten voor de vijver
 
   
 
'KAAPSE LELIE'
 
'STERRENKROOS'
'GEDOORND HOORNBLAD'
 
'ONGEDOORND HOORNBLAD'
 
'ARGENTIJNSE WATERPEST'
 
'NAALDWATERBIES'
 
'CANADESE WATERPEST'
'LIDSTENG'

'WATERVIOLIER'

'PUNTKROOS'

 
   
 
'VEDERKRUID'
 
'AARVEDERKRUID'
 
'GELE PLOMP'
 
'WATERGENTIAAN'
 
'VEENWORTEL'
'PIJLKRUID S. JAPONICA'
'GEWOON BLAASJESKRUID'
'FIJNBLADIGE BACOPA'
 
   
 
'GEKROESD FONTEINKRUID'
 
'GLANZIG FONTEINKRUID'
'DRIJVEND FONTEINKRUID'
 
'MIDDELSTE WATERRANONKEL'

'PIJLKRUID LATIFOLIA'

'PIJLKRUID SAGITTIFOLIA'

 

Het is raadzaam om zuurstofplanten zoals fonteinkruid te planten in een speciaal vijvermandje, of wat ook mogelijk is om het te combineren met bv een waterlelie(hierdoor is de vijvermand niet meer direct zichtbaar).

Bij zuurstofplanten zoals Hoornblad heeft het weinig zin om deze te beplanten in een speciaal vijvermandje. Dit heeft ermee te maken dat deze plant zijn eigenweg gaat. Hierdoor is deze plant zeer geschikt in bijvoorbeeld een moeraszone.

Latijns: Potamogeton crispus
Nederlands:
gekruld fonteinkruid
Duits:
krauses Laichkraut
Engels:
curly pondweed
Frans:
potamot crépu
Maand:
april-augustus
Diepte:
20-100cm

 

Latijns: Potamogeton lucens
Nederlands:
glanzig fonteinkruid
Duits:
glänzendes Laichkraut
Engels:
shining pondweed
Frans:
potamot luisant
Maand:
eind april half mei tot half september
Diepte:
20-150cm

 

Latijns: Ceratophyllum demersum
Nederlands:
Hoornblad (gedoornd)
Duits:
Hornkraut
Engels:
Hornwort
Frans:
cératophylle immergé
Schaduw:
Halfschaduw
Diepte:
20-150cm

 

Drijfplanten

Vrij ronddrijvende waterplanten zijn wel heel gemakkelijke vijverbewoners! De wortels hangen in het water en nemen daaruit voedingsstoffen op. In een aantal gevallen gebruiken drijfplanten hechtwortels waarmee ze zich verankeren in de bodem, geen van deze soorten hoeft geplant te worden. Deze waterplanten zijn belangrijk voor het biologische evenwicht en de waterkwaliteit.

Waterplanten uit warme landen zoals de grote kroosvaren (Azolla) passen het beste in zonnige vijvers. Ze hebben veel licht en warmte nodig. In koele regenrijke zomers groeien ze nauwelijks en krijgen ze geel blad. Hebben ze het naar hun zin, dan kunnen ze woekeren. Dat is meestal van tijdelijke aard. De kans dat deze planten de winter overleven is gering.

 

Optimale groeiomstandigheden voor waterplanten zijn als volgt:

- De gezamenlijke hardheid moet liggen tussen GH 8 en GH 12.
- De karbonaathardheid moet liggen tussen KH 6 en KH 12.
- Er moeten voldoende voedingsstoffen (nitraten en fosfaten) aanwezig zijn.
- Het water moet voldoende sporenelementen (denk aan ijzer) en koolzuur (CO2) bevatten.

 

© 2008 Koidream® (Disclaimer)