VORTEX

DRAAIKOLKFILTER / HYDROCYCLOON

(Principe van de centrifuge)

De vortex of ook draaikolkfilter of Hydrocycloon genoemd is een voorfilter (staat dus als eerste filteronderdeel in de filterketen) en dient om het eerste, grootste en meeste organisch vuil op te vangen. Voordat het water verder door het filter stroomt. De vortex is gewoon een leeg rond vat met een conische bodem. (het diepste punt bevindt zich in het midden op de bodem - trechtervorm) en heeft als doel het ontlasten van het eigenlijke filtersysteem met organisch afval. Zo kunt u het schoonmaken van de mechanische filtermaterialen verminderen en blijven de biologische filtermaterialen tot een minimum belast van organisch vuil. De vortex is voorzien van een in- en uitvoer. Het water komt binnen in de vortex via één of meerdere bodemdrains (gravity filter) of via een vijverpomp (pompgevoed filter). Een vortex gebruiken in combinatie met bodemdrains, dus een gravity filter waarbij het gehele filtersysteem op gelijke hoogte staat met het waterniveau van de vijver (werkt op het principe van de communicerende vaten) verdient de aanbeveling. Dit omdat men meer en vooral groter vuil (zoals bladeren) kan opvangen in de vortex. Belangrijk, zeker bij een gravity filter, is de grote diameter van de inlaatopening (80-110 mm) zodat ook groter vuil snel in de vortex kan worden opgevangen. De vortex is zodanig geconstrueerd dat het binnenkomende water tegen de vortexrand stroomt. Doordat de vortex rond is wordt op die manier een draaibeweging in het water veroorzaakt. Het organische vuil zal zich zo in het midden naar onder toe gaan verzamelen om uiteindelijk neer te vallen in het diepste punt van de conische bodem. Het ronddraaiende water zal de vortex verlaten aan de afvoerzijde, het water stroomt van hieruit in het eigenlijke filtersysteem. Zoals elke filter een optimale doorstroming heeft (hoeveel liter water er per uur door het filter vloeit). Zo heeft de vortex een optimaal resultaat waarbij de beste werking wordt gehaald. De keuze van een vijverpomp hangt dus ook af van de diameter van een vortex.

 

GebruikelijkEen vortex met een diameter van 80 cm: Max. 6.000l /h

Een vortex met een diameter van 100 cm: Max. 11.000 l/h

Een vortex met een diameter van 120 cm: Max. 18.000 l/h


Is de pomp te licht, dan krijgen we een slechte of geen draaikolkeffect. Is de pomp te sterk dan zal de snelle draaibeweging beletten dat vuil bezinkt en wordt het eerder uit de vortex geslingerd.

De vortex is onderaan voorzien van een schuifkraantje waarlangs we het verzamelde vuil op de bodem kunnen lozen in het riool of verzamelput. Men doet er beter aan dit schuifkraantje eens dagelijks even te openen om het vuil te laten verdwijnen, zeker in de zomerperiode waarin de vissen actief zijn en zweefvuil veroorzaken doet men dit best vaak. Met een stok of borsteltje met steel kunnen we zachtjes (niet omwoelen) het vuil op de bodem van de vortex naar de openstaande afsluitkraan bewegen als het niet voldoende verschuift. Door de zuigkracht wordt het vuil netjes afgevoerd. Wanneer de vortex veel te sterk is vervuild (veel vuil op de bodem, op de wanden) of wanneer we in geval van een gravity filter eens grondig willen doorspoelen kunt u de hoofdkraan tussen bodemdrain en vortex sluiten, pomp en filter stilleggen en vervolgens de vortex volledig leeg laten lopen (Tip: laat het schuifkraantje aan de vortex open staan).

Open dan de hoofdkraan en door de druk van de watermassa in de vijver wordt water en vuil met grote kracht doorheen de bodemdrain gejaagd. Met een borstel kunnen we de wanden van de vortex schoonvegen tijdens het leeglopen.

 

Samengevat

Een vortex als voorfilter is geen must maar biedt wel een handige meerwaarde voor uw filter. Filtermaterialen in het filter zullen minder snel dichtslippen, mechanische filtermaterialen zullen minder gespoeld moeten worden en biologische filtermaterialen worden minimaal belast. De vortex verzamelt in een conische bodem vuil door een draaiende beweging van het water. Het onderhoud beperkt zich tot een minimum. Het regelmatig eens openzetten van de schuifkraan en/of het laten leeglopen, schoonvegen van de wanden en eens doorspoelen is samengevat het onderhoud wat een vortex van u vraagt.