Gravity Filtersysteem

Een gravity filtersysteem is eigenlijk niks anders dan een filtersysteem wat op gelijke hoogte ligt als het waterniveau van de vijver. Hierdoor treed als het ware de wet van de communicerende vaten in werking.

Geldt niet voor druppelfilter/trickelfilter die boven het waterniveau bevinden.

Het gravity filtersysteem wordt gebouwd in een filterput / kelder onder de grond.

Voordeel

- Alles bevindt zich ondergronds, ook de elektrische toestellen. De gehele installatie is veilig en "goed" ondergebracht in één ruimte.
- We kunnen beter controle uitvoeren op de werking van het systeem.

Een goede plek in de tuin

Als we eenmaal verslaafd raken aan de hobby, dan hebben we de neiging om de gehele tuin om te bouwen tot vijver en een terras. Daarom is het ook handig als we de filterkelder onder het terras weg werken zodat het geheel compleet is weg gewerkt.

Hoe pakken we dit aan?

Bij de aanleg van de vijver, zorgen we ervoor dat er extra ruimte wordt gemaakt voor de filterkamer! Ofwel we graven een gat naast de vijver… Alleen tijdens de bouw komt hier de filterkelder te staan. De grootte en diepte van de filterkelder zal afhangen van het filtersysteem dat u gekozen heeft. Hou er wel rekening mee dat je beter wat groter bouwt dan te klein. Let ook op wat voor filterapparatuur je gaat plaatsen, en zorg dat je de maten hiervan weet? Want dan kan je van tevoren een tekening maken van de gewenste opstelling, zodat je ook weet hoe groot de filterput moet zijn? Hou ook rekening met grondwater, zeker tijdens de natte periodes van het jaar kan dat voor problemen zorgen. Een product wat we kunnen mengen door het cement is Compactuna, wat een waterafstotende werking heeft. We kunnen ook -indien we beschikken over een bezinkput- een overloopje onder in de kelder maken naar de bezinkput toe.

Veiligheid

Water en elektriciteit zijn 2 elementen die niet samen gaan. Het is daarom belangrijk dat we rekening houden dat we ervoor zorgen dat we ons zelf niet in gevaar brengen! We moeten er dus aandenken dat we de stopcontacten op een veilige hoogte aanbrengen, en de apparatuur ook op veilige hoogte plaatsen. Gelukkig zijn veel apparaten waterdicht, waardoor je niet snel bang hoeft te zijn. Maar een gewaarschuwd mens telt voor 2. Ook is het belangrijk dat we over een aardlekschakelaar/verliesstroomschakelaar beschikken. Deze meet of de toegevoerde stroom (via de fasedraad) en de teruggevoerde stroom (via de nul) gelijk zijn. Is dat niet het geval, dan zal er ongetwijfeld een deel van de stroom via de aarde afgevoerd worden. Dit is een ongewenste situatie en daarom wordt dan de verdere stroomtoevoer onderbroken(kortsluiting).

Aantal stopcontacten

Voor de meeste vijvers waar we over 1 pomp beschikken, en 1 UV lamp hebben we vaak aan 2 stopcontacten voldoende. Alleen als we meerdere apparaten ertussen plaatsen, dan kan het aantal stopcontacten al snel oplopen naar 10 stuks.

Hieronder wat we dan kunnen verachten:

- Circulatiepomp (1)
- Skimmerpomp (1)
- Ultraviolet straler (1, of meerdere)
- Dompelpomp (1)
- Beluchtingspomp (1)
- Eventueel verwarmingselement (1)
- Eventuele tuinverlichting (1)
- Een extra stopcontact voor diverse doeleinden (1)
- Voor de quarantaine tank (2)

Daarnaast wat handig is als we over zoveel apparatuur beschikken, om de filterkelder te voorzien van 2 stroom groepen. Dat scheelt als er bijvoorbeeld een keer door waterschade kortsluiting zou ontstaan? Zo kan het gebeuren dat er bij UV-Unit een lamp en/of kwartsbuis stuk gaat.

Afvalwater

Hoe mooi het systeem ook is, het moet natuurlijk ook gereinigd worden. Dat brengt een hoop afvalwater met zich mee, en waar laten we dat?? Het is daarom belangrijk dat we een afvoerput hebben waar we het water in kunnen lozen richting de riool of een bezinkput. Hou er ook rekening mee dat we deze afvoer wel hoger bouwen dan de riolering omdat we anders van onze filterput en mestput maken! Het gebruik van een afsluiter is daarom zeer zeker aan te bevelen, zeker bij extreme regenval als straten dreigen onder te lopen. Als we gebruik maken van een bezinkput naast de filterkelder, kunnen we ook een overloopje voorzien dat eventueel grondwater dat in de filterkelder sijpelt naar de bezinkput afvoert.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)