Ultra violet lampen

Zuivering door middel van UV licht wordt ingezet als middel om micro-organismen te verwijderen (o.a. pathogenen). Hiermee wordt het water gedesinfecteerd zonder dat er schadelijke nevenproducten ontstaan. Vaak worden UV-lampen in een later stadium ingezet om zweefalgen te doden die het groene, ondoorzichtige water veroorzaken in onze vijver. Deze lampen zenden een bijzonder (energierijk) maar schadelijk soort licht (UV-licht) uit van bepaalde golflengtes. Waardoor de kleine, groene zweefalgen verbrandt worden en afsterven. Het resultaat is een helder vijverwater zonder zweefalgen als je geluk heb, want vaak nemen mensen een te zwakke lamp (aan te raden is 2 tot 4 watt / m3). De UV lamp zal ook ander organismen wat de lamp passeert zoals virussen en (schadelijke) bacteriën in beperkte mate (doden). Want het UV-licht is als je een goede heb... krachtig genoeg om doorheen de celwand van deze organismen penetreren en veroorzaakt een verstoring in de structuur van deze cellen waardoor ze kunnen afsterven of tenminste muteren in een vorm waarin ze "tijdelijk" minder schade kunnen aanrichten. De UV-lamp zie je veel terug bij visvijvers en zeker bij de koivijver is deze niet weg te denken. Maar als we beschikken over een "gewone" vijver of een goede plantenfilter? Kunnen we ook gebruik maken van mosselen om de zweefalgen uit het water te verwijderen.

(klik op de button voor info over het mosselfilter)

 

UV-lamp voor grotere vijvers

De UV lamp doodt enkel de zweefalgen en geen andere algen. Enkel de zweefalgen zweven rond in het water en komen via de pomp langs het uv-licht, andere algsoorten zoals de bekende draadalgen kunnen in de vijver blijven voorkomen. De sterkte van de ultra violet lamp wordt uitgedrukt in Watt. In de handel zijn verschillende sterktes van UV-lampen verkrijgbaar. Voor grotere vijvers past men zelfs gecombineerde ultra violet lampen toe waarbij verschillende lampen achter elkaar gemonteerd worden. Men voorziet meestal 2/4 Watt per 1000 liter vijverwater als toepassing om de zweefalgen te doden. Voor een vijver met 20.000 liter water voorziet men een ultra violet lamp van 40 Watt (20.000 / 1000 x 2). In de praktijk rond men altijd af naar boven. Het is beter een sterkere lamp te nemen dan omgekeerd. Op de doos staat vaak vermeld voor welke hoeveelheid water de ultra violet lamp geschikt is. Het idee van hoeveel water er door de lamp moet gepompt worden hangt af van fabrikant tot fabrikant. Gesuggereerd wordt dat de lengte en de diameter van de contactkamer (meestal kwartsbuis) belangrijker is dan het aantal watt. Met andere woorden hoelang blijft het water in de lamp en hoeveel water wordt er per seconde bestraald. Een langere bestraling betekent een efficiëntere sterilisatie. Grotere vijvers eisen een sterkere lamp(en) met langere contactkamers dan kleine vijvers. Een bredere diameter van de contactkamer laat meer water door maar het zal niet allemaal even dicht voorbij te lamp passeren wat minder efficiënt is. Sommige fabrikanten ontwikkelden speciale contactkamers waarbij het water spiraalsgewijs rond de lamp stroomt waardoor de tijd verdubbeld wordt.

 

De toepassing in de vijver

Ultra violet lampen worden toegepast in vijvertypes waarbij het biologisch evenwicht niet kan instaan om zweefalgen te onderdrukken.

In koivijvers en andere vissenvijver die bezet zijn met een (té) groot aantal vissen tegenover het plantenbestand (als dat er is) of filter zal een UV-lamp een noodzaak zijn.

 

De verschillen tussen de UV-C buis en de BIO-UV

Van: drs. Jan Stienstra

Dit verschil komt door de prestatie die de lamp levert. De prestatie liggen bij de UV-C en de BIO-UV wat de golflengte betreft exact gelijk namelijk, 253,7 nm = 2537 Å (angström). Er wordt nogal lang en breed uitgemeten over de UV-C die veel hogere frequentie zouden bezitten dan de andere lampen. Daar is niets van waar. UV-C TL buis is gemaakt op UV spectrum van 254 nm. In de BIO-UV zit geen UV-C buis maar een kwiklamp. Bekend is dat kwiklamp een zeer hoge intensiteit bezit (witlicht) en ook het spectrum van 254 nm heeft. Door de hoge intensiteit van het licht en de combinatie van het UV spectrum (dood, niet altijd), de door de fabrikant genoemde bacteriën. Dit systeem wordt veel gebruikt bij zwembaden als deel vervanging van chloor. Echter is bij gebruik van deze lampen strikt volgens de fabrikant te volgen instructies. Deze lampen geven een geringe ozon af bij gebruik wat niet in het water terechtkomt maar in lucht, dus niet in gesloten ruimte gebruiken maar in geventileerde ruimte (bij dagelijks gebruik).

BIO-UV

Er zijn reden genoeg dat te vermelden dat deze unit aan de zware eisen moeten voldoen en dat is vanwege het explosie gevaar van dit type hogedruk kwiklamp dat verklaart ook de zware RVS behuizing en die op alle mogelijke water kwaliteit (zoet- zeewater) zonder problemen in kunnen werken. In de instructie staat ook strikt niet de opgegeven branduren te overschrijden en dat 9000 uur klopt met de maximale branduren. Bij het overschrijden daarvan loop de kans de lamp te exploderen en dan vangt de RVS buis uit veiligheid, de klap op. Bedenk wel dat het binnen werk het kwartsbuis de kwiklamp en de gedeeltelijke stroomverzorging vernield zijn. Als het goed is moet het unit na 9000 uur weigeren te werken en dan dient de hogedruk kwiklamp te worden vervangen. De prijs van een nieuwe kwikbuis is bekend een stuk hoger dan de UV-C.

De prestatie van deze BIO-UV tegenover de klassieke UV-C?

Daar zit daar een klein verschil. De BIO-UV dood echt volgens de opgeven gegevens van de fabrikant daar zit het contacttijd van ongeveer 2 sec. Dat houdt dus in dat er niet naar de vijverinhoud wordt gekeken maar naar de stromingssnelheid. De intensiteit bij het doden van de bacteriën e.d is radicaler dan UV-C. Geschikt voor hoge stromingssnelheid en hoge bestraling intensiteit. (Door witlicht dat is een extra toevoeging naast het UV spectrum). De UV-C buis wordt naar de vijverinhoud gekeken en naar de soort vissen, vaak Koi. Dan kun je met twee of meer UV-C buizen met een lagere stromingssnelheid hetzelfde bereiken. Het water doet er langer over door de UV-C buis en de contacttijd is daarmee ook langer. Het laatste is eigenlijk in conflict, omdat het verpompte water ongeveer minimaal ieder twee a drie uur de filter moet passeren. En waarschijnlijk door hoge stromingssnelheid van het vijverwater en de korte contacttijd maakt de UV-C lamp niet alle bacteriën en parasieten e.d (tijdelijk) onschadelijk.

 

Waar moeten we rekening mee houden?

Onderhoud

De meeste ultra violet lampen hebben een speciale kwartsbuis. Kwarts heeft de bijzondere eigenschap om ultra violet licht met een minimum aan verlies door te laten. Gewoon glas zou de uv stralen teveel breken. Belangrijk voor een goede werking van de ultra violet lamp zijn niet alleen het voldoende wattage, de contacttijd maar ook de hoeveelheid straling die uiteindelijk het water bereikt. De zuiverheid van het vijverwater speelt hierin een grote rol. Reinig de kwartsbuis om de 6 maanden met een zachte doek en azijn omdat kalkaanslag een vaak voorkomend probleem is. Wees zeer voorzichtig met de kwartsbuis, het is uiterst breekbaar. U doet er goed aan om altijd een reserve exemplaar bij de hand te hebben. De lamp zelf vervangt u bij intensief gebruik (24 uur op 24) om het half jaar of om het jaar als de lamp in sommige maanden (winter) wordt uitgeschakeld. Daarna neemt de lamp snel in intensiteit af. Bij goede ultra violet lampen moet u op een gemakkelijke manier de kwartsbuis en de lamp kunnen monteren en demonteren.

Wees wel voorzichtig met het onderhoud, dus haal de stekker uit het stop contact. De uv straling is schadelijk voor uw ogen en huid. De ultra violet lamp heeft een ommanteling dat u beschermt tegen uv straling. Zonder gevaar voor eigen gezondheid kan de werking van de lamp gecontroleerd worden. Goede toestellen zijn beveiligd en voorzien van controlelampjes, een kleine opening aan de contactzijden of hebben beschermkapjes aan de uiteinden waarbij een semi-doorzichtig materiaal de gloed van de lamp laat opmerken. Voor uw gezondheid bouwt u beter niet zelf een ultra violet straler. Ultra violet lampen voor netstroom sluit u beter aan via een apart stopcontact, goed geaard en voorzien van een sterke zekering. Het is altijd mogelijk dat de kwartsbuis barst. De mening waar de UV-lamp moet worden geplaatst lopen nogal uitéén. De UV-lamp moet altijd in combinatie met een GOED-filter gebruikt worden. Een ultra violet lamp doodt en wat overblijft, is dood organisch materiaal wat u best kunt wegfilteren.

Plaatsing UV

De UV-lamp plaatsen we voor of achter het filter afhankelijk van het filtertype. Bij een pompgevoede filter (oeverfilters) waarbij de pomp in het water staat en het filter buiten de vijver wordt de uv lamp meestal voor het filter geplaatst.

Het dode organische materiaal wordt dan direct verwerkt door de mechanische filtermaterialen. Om technische redenen kunnen we bij gravity-filters de UV lamp niet voor het filter plaatsen. Gravity-filters zijn namelijk verbonden met bodemafvoeren (bodemdrains) d.m.v. pvc buizen met een diameter van 110 mm. UV-lampen kunnen enkel buisdiameters aan tot 50 mm. Bodemafvoeren kunnen door de werking van de zwaartekracht ook het organische materiaal wat op de bodem ligt (bladeren, uitwerpselen en allerlei ander dood organisch materiaal) afzuigen en vervoeren naar het filter. Het is niet mogelijk om hier de ultra violet lamp voor het filter (vaak voorfilter zoals vortex, zeef,…) te plaatsen omdat een grote buisdiameter vereist is om het grotere afval (bladeren) af te voeren. Bij gravity-filters plaatsen we de ultra violet lamp dan ook direct achter het filter of na de pomp (die achter het filter staat). Het dode organische materiaal komt dan wel weer rechtstreeks in de vijver tenzij we een bijkomende filtering voorzien na de uv lamp bv een zandfilter. We zorgen ook altijd voor een simpele mogelijkheid om het volledige toestel weg te halen(voor onderhoud, reparatie, wegbergen winterperiode) en terug te plaatsen maar waarbij het filter wel kan verder werken. Gravity-filters eigenaars voorzien de nodige koppelingen en afsluitkranen om waterverlies te voorkomen. UV-lampen garanderen bij de juiste keuze van de sterkte en het onderhoud glashelder water maar ze nemen niet de oorzaak weg van de zweefalgen aangroei, wel de symptomen….het groene water. Hou er rekening mee dat als u een lamp gebruikt dat u ook het water af en toe moet testen! Want als je opeens zweef-algen hebt... dan weet je er klopt iets niet. Maar als je een UV-lamp hebt dan merk je dit vaak niet met het gevolg wanneer je niet over een ECHTE biologisch filter beschik dat je veel giftige stoffen krijgt in de vijver wat ten koste gaat van de vijver. Maar wanneer u een groot filter heeft met een goed (echt) biologisch filter.... Dan is een UV-lamp een leuke aanvulling op uw filter-systeem!! Maar als u dit doet puur voor zweef-algen? Lees dan ook een het gedeelte over mosselfilter! En kijk wat bij u het beste pas.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)