HET OXIDATIEBED

Tricklefilter - Droog-nat filter - Druppelfilter - Biotoren


Een oxidatiebed wordt ook wel trickling filter (= druppel-filter) of biotoren genoemd. Het bestaat uit een houder (vaak: een vertikaal staande cilinder van stevig plastic, zoals een silo), gevuld met dragermateriaal. Het te zuiveren water wordt van boven af op het filtermateriaal gesproeid, waarna het naar beneden sijpelt. Terwijl het water naar beneden sijpelt, worden de hierin aanwezige afvalstoffen door de biofilm afgebroken.

Het oxidatiebed biedt het grote voordeel dat het contact tussen water, biofilm en lucht groot is. Er is ALTIJD VOLDOENDE ZUURSTOF voor de (nitrificerende) bacteriën aanwezig. Een oxidatiebed is meestal enkele meters hoog. Het mag niet te smal zijn, omdat anders de wanden de waterstroom te veel gaan beïnvloeden. De waterstroom moet voorts voldoende sterk zijn om er voor te zorgen dat het oxidatiebed niet verstopt raakt. Een sproeier (aan de bovenkant van de kolom) dient het water goed over het oppervlak te verspreiden om te voorkomen dat delen van het filter droog komen te staan en dan niet worden benut.

De HYDRAULISCHE BELASTING is het aantal m3 water dat per dag 1 m2 passeert. De HYDRAULISCHE BELASTING van een tricklingfilter dient 200 - 600 m3/m2 per dag te bedragen. Beneden 200 m3/m2 is het gevaar van dichtslibben (-groeien) van delen van het filter aanwezig, zeker als bioringen worden gebruikt.


De voordelen

- Grotere hoeveelheid bacteriën kweken.

- Op de filtermedia gaan zich een enorme massa bacteriën hechten voor de afbraak van afvalstoffen.

- De bacteriën bevinden zich in een zeer zuurstofrijke omgeving.

Tricklefilter voorzien in zuurstof buiten de vijver. Zo verdwijnt de noodzaak om zuurstof in de vijver te brengen door bv zuurstofsteentjes. Het zijn deze plaatsen waar trouwens de eerste draadalgen ontstaan, ook de luchtleidingen ogen niet bepaald mooi en de waterspiegel wordt niet meer gebroken door luchtbelletjes. We kunnen de koi goed bewonderen. Tricklefilter drijven ook ammoniak en nitrieten uit het water doordat water met een grote hoeveelheid verse lucht in contact komt.


Nadelen

- Een Tricklefilter kan enkel als laatste onderdeel in een filterlijn geplaatst worden.

- Het water moet eerst voorgefilterd worden door een vortex met prefilters of multichamber.

- De Tricklefilter moet boven waterniveau gebouwd worden. Hierdoor kan het dus een storend element zijn en het moet in de winter goed geïsoleerd zijn tegen kou.

- Men kan deze lijn nooit stopzetten (bacteriën sterven af). In de winter moet een skimmer kunnen worden stilgelegd als het vriest.

Een Tricklefilter inzetten

We gaan ervan uit dat we alle filterelementen die biologisch hun werk doen, op dezelfde filterlijn plaatsen. Het zal ongeveer 2 a 3 maanden duren voor uw filters een bacteriecultuur kunnen opzetten. Die bacteriekolonie zal maar op volle capaciteit werken na 1 jaar. De biologische filterelementen mogen dan ook nooit the never worden stilgelegd voor een lange tijd, want anders sterven de bacteriën en kan je opnieuw een bacteriecultuur opbouwen met alle gevolgen vandien. De integratie van een Tricklefilter in een biologische filterlijn ziet er als volgt uit:

- Bodemdrainage
- vortex
- 2 prefilters of multichamber filter
- pomp verbonden met de skimmerpomp door een bypass
- (eventueel ultraviolet straler)
- (eventueel zandfilter)
- (eventueel verwarmingstoestel)
- (eventueel Tricklefilter)
- terug naar vijver dertig centimeter onder waterniveau.


De plaats van een Tricklefilter is altijd volledig achter aan de biologische filterlijn. Een Tricklefilter is een biologische filter en mag niet belast worden met organisch vuil. Vanuit de Tricklefilter gaat het water terug richting de vijver +/- 30 cm onder waterniveau in een buis van 80 mm of 110 mm. Een Tricklefilter moet ook altijd volledig boven het waterniveau van de vijver staan, ook bij gravity gevoederde filtersystemen. Zo maken anaërobe bacteriën amper kans zich te vermenigvuldigen. Boven waterniveau hebben we natuurlijk ook meer lucht, dus een betere zuurstofopname. Lucht bevat namelijk 20 % zuurstof, terwijl water maar 4 % bevat.

Een Tricklefilter heeft ook nood aan een bodemdrainage, zoniet krijgen we opbouw van anaërobe bacteriën. De overvloeiing van een Tricklefilter is hoger dan het waterniveau. Het vuil kan bezinken in het conische gedeelte onder water. Het idee om een Tricklefilter op de skimmerlijn te plaatsen heeft

 

Een Tricklefilter bouwen

De simpelste methode om een Tricklefilter te bouwen is met grote stapelbakken. Een Tricklefilter van 2 meter hoog, 1,2 meter lang en 90 cm breed kan een vijver van 50 000 liter voorzien in een maximum aan zuurstof, dus tel uit je winst!Een Tricklefilter bestaat meestal uit 4 lagen. De bovenste laag is voorzien van ongebroken Lava stenen en laag 2 en 3 daaronder worden voorzien van een 15 cm dikke laag pijpjes of bv bio-ringen. De onderste bak wordt voorzien van een afvoer naar de bezinkput en een afvoer naar de vijver. Men kan de Tricklefilter zelf zo hoog maken als men wil.

Zorg ervoor dat de bakken bij het opstapelen iets in elkaar zakken. Dit om opspatten van water te voorkomen. Want anders kan je de waterkraan ook op de vijver gaan aansluiten!De onderste bak wordt voorzien van een bodemdrainage van bv 50 mm met een buis die gaat naar de bezinkput. Verder voorzien we een buis van bv 80 mm die naar de vijver gaat (+/- 30 cm onder waterniveau). In de 3 andere bakken worden gaten geboord van +/- 25 mm in zeefpatroon. Pas wel op in deze 3 bakken dat het filtermedium niet door de gaten kan vallen.

In de 3 bakken wordt telkens een filterlaag van +/- 15 cm voorzien met een tussenruimte van eveneens +/-15 cm. Maak in de zijwand in de bovenste bak een gat voor de sproeibuis die van de pomp komt. Boor in deze buis naar onder zijdelings gerichte gaten. Op het einde van de sproeibuis plaatsen men een dop.

Dit is de meest eenvoudigste methode om een Tricklefilter te bouwen. Het is zeer makkelijk en praktisch in onderhoud.

Onderhoud

Het onderhoud van de Tricklefilter berust op hetzelfde principe als bij de vortex. Een Tricklefilter wordt ongeveer om de 3 maanden schoon gemaakt. Indien een verdieping van de Tricklefilter dichtslibt, dient u het filtermedium schoon te maken. Normaal gezien hoeft dit slechts eenmaal gedurende een vijverseizoen te gebeuren.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)