OZON

Wat is Ozon (O³-)

Ozon is een molecuul zuurstof bestaande uit 3-zuurstofatomen met energieke negatieve lading. Het ozon molecuul (O³-) in zijn scheikundige samenstelling is als zodanig zeer onstabiel.

Ozon wordt in de vrije natuur o.a. door bliksem met hoge voltages aangemaakt en kan vooral in de onderste lagen van onze atmosfeer slechts sporadisch en gedurende zeer korte tijd bestaan. Ozon komt reeds miljoenen jaren op onze aarde voor. Ozon is in principe niets anders dan zuurstof (O²) waaraan zich door elektrische hoogspanning een extra zuurstofatoom heeft gekoppeld waardoor ozon (O³-) ontstaat.

De verschillende methoden voor het genereren van ozon

Er zijn momenteel 3 methoden bekend voor het genereren van ozon:

1. UV straling. Door middel van UV-Licht, met een golflengte van 185 nm, wordt lucht bestraald. Door deze bestraling wordt een gedeelte van de in de lucht aanwezige zuurstof in ozon omgezet.
2. “Stille elektrische ontlading”. Bij deze methode gaat het om een apparaat dat met behulp van hoge wisselende spanning, en de daarmee verbonden stootionisatie, ozon uit pure zuurstof of het zuurstofaandeel uit lucht (gasmix) wordt gegenereerd.
3. Elektrolyse. De elektrolysecellen die de ozon produceren worden met laagspanning gevoed. De ozonproductie gebeurt ter plaatse omdat het te behandelen water tevens de brandstof is. Anders gezegd, er zijn geen verdere toevoegingen nodig (zoals bijvoorbeeld gassen).

Let wel op dat we het Ozon-apparaat niet vooraan zetten in de filterlijn. Maar achteraan als het water de bioloog van het filter is gepasseerd. Wat handig is om het Ozon-apparaat voor de UV-lamp te plaatsen.

Wat doet ozon?

Wanneer het statisch geladen ozon molecuul (O³-) in aanraking komt met iets 'oxideeerbaars' zal de spanning uit het ozon molecuul onmiddellijk hiernaar overvloeien (=oxideren). Hierbij komt extra zuurstofatoom door ontlading los van het ozon molecuul (O³-) en bindt zich aan andere materie waardoor van het ozon (O³-) uiteindelijk alleen nog puur en stabiel zuurstof (O²) overblijft.

Ozon is het allersterkste oxidatie-middel wat technisch inzetbaar is om water opgeloste stoffen te verbranden (=oxideren). We spreken van atomaire zuurstof. In ons geval is dit het extra zuurstof atoom. Ozon werkt als een disinfectie middel tegen ziekteverwekkers duizend maal schoner, sterker en sneller dan elk ander medicijn of ontsmettingsmiddel, hoe dan ook. Het extra toegevoegde atoom zuurstof zal zich in slechts een fractie van een seconde aan elk bestandsdeel binden (=oxideren) dat met het ozon molecuul (O³-) in aanraking komt.

In diverse industriële takken wordt ozon, wegens zijn super schone, milieu vriendelijke en perfect werking, reeds sinds jaar en dag toegepast. Ook complete drinkwaterinstallaties worden reeds wereldwijd gebruikt om bacteriologische en virale infecties te voorkomen. Namelijk wordt het geladen zuurstof atoom uit het ozon molecuul en verbrandt letterlijk elke bacterie die hiermee in aanraking komt.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)