Melanoides tuberculata

(puntslakje)

Melanoides tuberculata. het puntslakje. Het spitse, donkere huisje wordt maar ongeveer 1cm lang. De levendbarende en tamelijk snel vermeerderende dieren kunnen in het aquarium in massa's voorkomen, zijn echter nauwelijks schadelijk. Tijdens de dag houden de slakken zich in de bodem op en doorzoeken deze op voedsel. Daardoor wordt de bovenlaag van de bodem omgezet en luchtig gehouden, een verschijnsel, dat gunstig is voor de plantengroei. Overigens worden terrassen en dergelijke, die niet goed zijn opgebouwd afgevlakt, doordat de dieren voortdurend graven.


© 2008 Koidream® (Disclaimer)