Penseelalgen

De zgn. borstel- en penseelalgen behoren ook tot de rode algen. Zij hebben de zwartige, viesgroene kleur gemeen. Hun eigenlijke roodkleuring is overdekt. Deze komt pas te voor schijn als men deze alg in spiritus gooit.

Zwarte penseelalgen

Zwarte penseelalgen komen uit een aanhechtingspunt talrijk, matig vertakt als zwart-groene draden omhoog. Daardoor ontstaan tot 2 cm hoge penseelachtige bosjes. Ze staan dicht bijeen en vormen tezamen een fluweelachtig veldje. Op hardere planten worden eerst de bladranden, maar later het gehele blad oppervlak begroeid. Naarmate ze zich uitbreiden wordt de toegebrachte schade groter, die uiteindelijk tot het afsterven van de plant leidt. Zwarte penseelalgen vindt men voornamelijk in water met veel organische zuren en een lage pH-waarde, of ook bij een hoge kalkhardheid. Kalkafzettingen op het blad schijnen een goede groei bodem te vormen. Ook hier is een rijke bemesting met kooldioxide een uitstekende hulp. De penselen laten los van de onderlaag en verdwijnen mettertijd geheel uit het aquarium. De bestrijding met appelslakken en vissen heeft een teruglopen van de aangetaste planten tot gevolg.

 

Groene penseelalgen

Groene penseelalgen zijn eender gebouwd als de zwarte penseelalgen. De dunne, lichtgroene draden zijn echter meer vertakt en vormen korte zijtakjes. Deze algenvorm behoort waarschijnlijk tot het geslacht Chantrasia en begroeit in het aquarium voornamelijk dode substraten, zoals stenen, hout of kurkschors. De tot 3 cm lange penselen kunnen echter ook op stevige plantenbladeren groeien. Bepaalde plantengroepen, zoals Anubias, Crinum en Echinodorus krijgen de voorkeur. Bij sterke groei sterft zo'n blad af. De algen bosjes zitten niet bijzonder vast en laten zich gemakkelijk verwijderen, zonder het blad te beschadigen. Een chemische bestrijding is uitgesloten, ook toevoeging van CO2 aan het water helpt niet. Van de algeneters is alleen Epalzeorhynchus siamensis bekend, die het jonge bestand van korte draden zou afweiden.

 

© 2008 Koidream® (Disclaimer)