Gyraulus laevis

(Kleine posthoornslak)

Gyraulus laevis, die ook wel de kleine posthoornslak wordt genoemd, is wel de meest bekende aquarium bewoner. Het tot I cm grote huisje lijkt in kleur en vorm sterk op de vorige soort. Kleine posthoornslakken zijn algemeen verspreid in stilstaande of langzaam stromende wateren met een goed plantenbestand. In het zoetwateraquarium kunnen de dieren zich sterk vermenigvuldigen, maar het zijn nuttige algenverdelgers.


© 2008 Koidream® (Disclaimer)