Kiezelalgen / Bruine Algen

Diatomeae

Het is mogelijk dat al een paar dagen na de inrichting van het aquaria / vijver een dunne, bruine laag te zien is op de ruiten, de stenen, de thermometer enz. Dit zijn meestal kiezelwieren.

Kiezelalgen zijn bruin gekleurd, hebben een smeerachtige vorm en worden daarom bruine smeeralgen genoemd. Het zijn de zgn. pioniers, die later geheel verdwijnen.

Ze zijn meestal een teken voor te weinig licht en hogere pH-waarden. Door slakken en algeneters worden kiezelalgen graag gegeten en als de planten goed zijn aangeslagen en bij sterkere belichting verdwijnen de algen na enige tijd vanzelf.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)