Blauwe algen

(Cyanophyceae of blauwwieren)

Blauwe algen zijn meestal blauwgroen, zeldzamer zwartachtig purper of bruin gekleurd. Men kan ze herkennen aan de modderlucht, die ze afgeven. Blauwe algen groeien meestal in een vettige vorm en overdekken alles met een dikke viltachtige laag en verstikken de planten. We plaatsen deze algen in de categorie "gevaarlijke algen", want naast de viltachtige laag waar de planten door verstikt raken, produceren ze nitriet wat giftig is voor de vis!

Blauwe algen vormen een dikke smeer laag, waaronder het plantenblad verstikt.

Het is nauwelijks mogelijk ze mechanisch te verwijderen. De kleinste resten groeien binnen de kortste tijd uit tot nieuwe massa-bestanden. Zorgvuldig verwijderen en afzuigen van alle algdeeltjes van de bodem, te samen met een verschillende malen herhaalde bijna volledige waterverversing in korte tijd, kan de blauwe algen uit het aquarium laten verdwijnen. Kleine blauwalgveldjes worden wel door appelslakken en sommige algeneters bij gelegenheid opgegeten. De schade van een chemische bestrijding is meestal beter te dragen dan de aquaria of vijver opnieuw in te richten, vooral ook al omdat dit geen garantie biedt, dat de blauwe algen niet meer terugkomen. Voor de chemische bestrijding van algen biedt de handel verschillende preparaten aan.

Tip:

Bestrijden met Waterstofperoxyde

Praktisch alle chemische producten hebben hetzelfde resultaat, liet (loden van de blauwe alg.), Maar ook de aërobe bacteriën, die al in te geringe concentratie nog aanwezig zijn. Sommigen producten die gebruikt worden zijn bij bepaalde hoeveelheden schadelijk voor de vissen en andere lagere dieren zoals kreeften. Ook zijn er producten die voor de planten schadelijk kunnen zijn.

De Waterstofperoxyde-Kuur is de enige kuur die, als deze goed wordt uitgevoerd, alleen de blauwe algen doodt. Waterstofperoxide ontleedt volgens de vergelijking: H202 -- H20 + 0.
De vrijkomende atomaire zuurstof blijft echter niet als zodanig bestaan maar vormt liet zuurstofmolecuul 0 + 0 =02.

Waterstofperoxyde-Kuur

Als de aquariumbeplanting chronisch lijdt aan groeistoornissen of algenplagen, ondanks het feit dat het aquarium goed wordt verzorgd en schoongehouden, kan een waterstofperoxyde-kuur de oplossing zijn om de plantengroei te verbeteren en de algen te doen verdwijnen.

Theorie

Bij een laag zuurstofgehalte in het water, en in de bodem, kunnen de aanwezigen aërobe bacteriën zich niet voldoende ontwikkelen. Daardoor zullen de organische afvalstoffen niet voldoende worden omgezet in door de planten opneembare voeding- en bouwstoffen. De planten verkommeren, het milieu verslechtert nog meer en algwoekering neemt toe. De planten zullen dan nog minder assimileren en dus minder zuurstof vrijmaken, waardoor de cirkel gesloten is. De beplanting gaat hard achteruit, alle goede zorgen en aandacht te spijt. Het toedienen van zuurstof in de vorm van waterstofperoxyde doorbreekt de stagnatie en zal de planten weer doen opleven.

Wat heb je nodig

Waterstofperoxyde in 3% oplossing, beslist niet sterker. Per keer in een kleine hoeveelheid aanschaffen, bijv. 100 ml 3% oplossing halen bij de dealer. Waterstofperoxyde "vergaat", dus aanschaffing van grotere hoeveelheden is zinloos. Koel en donker bewaren. (in bruine fles in de koelkast). Experimenteren is dan ook de boodschap voor die met deze alg te maken hebben(maar pas op met te hoge dosis). Het is belangrijk om de algen zo vlug mogelijk te verwijderen (afzuigen). Gedurende weken wordt er dan dagelijks een kleine hoeveelheid zuurstofwater (3%) toegevoegd, samen met veelvuldige waterwissels.

Soms wordt aanbevolen om bij algengroei het aquarium een week volledig in het donker te zetten. Daarop reageren voor- al de blauwe algen door totaal te verdwijnen. Niet zelden echter blijven er toch kleine resten over, die zich na korte tijd weer kunnen ontwikkelen. Een poging met deze bestrijdingsmethode is echter in ieder geval aan te raden. Ik wil u er daarbij echter wel op wijzen, dat veel lichthongerige aquariumplanten - vooral de stengelplanten - de donkere tijd niet altijd zonder schade doorstaan. Dat geldt in het bijzonder als het om kleine nog weinig gewortelde stekken gaat. Kritisch kan het ook zijn voor Cryptocorynen, die nogal gevoelig zijn. De volle hoeveelheid licht na de donkere periode kan aanleiding zijn tot schade aan de bladeren. Men moet van geval tot geval een beslissing nemen, of een dergelijke maatregel al dan niet toegepast zal worden.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)