Brak of zoet


'Brak' is een term die slechts weinig zegt over de eigenschappen van het water. Men verstaat er namelijk al het water onder dat in samenstelling tussen zeewater en zoet water ligt. Zeewater bevat diverse zouten waar van natriumchloride (NaCl) met +/- 35 gram per liter het belangrijkst is. In zoet water zit ook een klein beetje zout, rond de 0,15 gram per liter. Brak water kan dus 0,16 tot ongeveer 30 gram zout per liter bevatten. Omdat zout invloed heeft op het soortelijk gewicht en de osmotische waarde van het water, is de invloed op planten en dieren groot.
We verdelen daarom brak water in verschillende niveaus, namelijk: polyhalien, mesohalien en oligohalien water.

Polyhalien

Water bevat meer dan 16,5 gram zout per liter. We vinden dit water aan de monding van rivieren en aan oppervlaktewater dat in directe verbinding staat met de zee.

Mesohalien

Water bevat 1,6 tot 16,5 gram zout per liter. We vinden dit water verder van zee af. Veel polders en meren in Noord- en Zuid- Holland, die op een of andere wijze in verbinding staan met de zee bevatten mesohalien water.

Oligohalien

Water bevat minder dan 1,6 en meer dan 0,16 gram zout per liter. We treffen oligohalien water aan in natuurgebieden en hoogveenpoelen. De meeste echte zoetwaterdieren kunnen in oligohalien water overleven. We spreken pas van werkelijk zoet water als de zoutconcentratie lager is dan 0,16 gram per liter.

In de natuur kunnen we zien dat het toevoegen van zout aan de vijver geen garantie is voor helder water. Ook de algenplaag verdwijnt niet als sneeuw voor de zon. De zoutconcentratie heeft echter wel invloed op de leefomgeving van planten en dieren in de vijver. De meeste tuinvijvers zijn aangelegd met folie of een andere kunstof. De vijver staat dus niet in verbinding met open water. De vijver wordt meestal gevuld met water uit de kraan. Via natuurlijke weg blijft de vijver door de regen op peil. Het gebruik van klei of vijveraarde kan enige invloed hebben op het zoutgehalte van het water. Voedingszouten zijn in vijvergrond en klei ruim aanwezig, maar hebben slechts een beperkte invloed. We kunnen aannemen dat de meeste vijvers relatief zoet water bevatten. Het zoutgehalte is minder dan 1,6 gram per liter. Als de vijver wordt bijgevuld met slootwater gaat deze stelling niet op. Het beste kunnen we bij twijfel de zoutconcentratie meten met een zoutmeter of EC-meter.

© 2008 Koidream® (Disclaimer)