Trichodina

Classificatie:
PARASIETEN
WIMPERCELLEN / CILIATA
Trichodina sp. (Huidtroebeling)

(Een parasiet die een vorm van UFO heeft en die eigenlijk niet echt een parasiet is. Want hij laat zich enkel transporteren)

Inleiding:

Steeds vaker zien we deze parasiet op vissen. Of het nu winter is of zomer, dat maak voor deze parasiet niet uit. Echter gaat de vermenigvuldiging in warm water sneller. Door zijn draaiende hakenkrans veroorzaakt deze parasiet de nodige schade.

Ziekteverschijnselen & diagnose:

Trichodina treedt op als de vissen verzwakt zijn door bijvoorbeeld slechte waterkwaliteit. De vissen zijn lusteloos en schuren. Vaak hangen de vissen ook aan het wateroppervlak en happen naar lucht. De vinnen zijn meestal samengeknepen. Bovendien is er een toegenomen grijze of blauwachtige slijmlaag te zien en de kleur van de vis is meestal donkerder dan normaal. In een later stadium kunnen bloedige plekken ontstaan.

De cyclus:

Trichodina vermeerdert zich door deling op de huid van de vissen. Deze vorm van vermeerdering kan leiden tot een enorm snelle toename van de populatie. Trichodina kan de huid en de kieuwen van de vis infecteren. Ook kunnen deze parasieten de vis verlaten en vrijzwemmend in het water naar andere vissen zoeken. Vinden ze binnen 24 uur geen andere gastheer gaan ze dood.

Microscopisch onderzoek:

Trichodina is bij een vergroting van 100-200 keer door de microscoop goed te zien. De parasieten zijn rond en bevatten aan de buitenkant heel veel Ciliaten. In het midden van de cel is ook soms een halfronde grote celkern te zien. Aan de onderkant van de parasiet zit een ring met haakjes, waarmee zij zich kunnen vasthechten op de vishuid. Vaak vindt men Trichodina in combinatie met andere parasieten.

Middelen die in aanmerking komen om Trichodina te bestrijden:

- Parazoryne

zie voor meer info:

- In quarantaine: natriumchloride behandeling (keukenzout) 5 gr/l voor 5 dagen.

- Ontsmetten met FMC

(Bij verkeerd gebruik van FMC kunnen de vissen sterven. Daarnaast is FMC kankerverwekend.)