Schimmels

Schimmels zijn een- of meercellig. Enkele soorten kunnen vissen direct ziek maken, andere vestigen zich meestal pas in tweede instantie op een al aanwezige huidbeschadiging of wond, vaak te zien als wat-achtige pluizen. Ook bevruchte viseieren kunnen snel door schimmels besmet raken, waardoor de eieren sterven.

 

Ziektebeeld

Saprolegnia, Achlya en verder door Achlya, Aphanomyces, de huidschimmel Dermatomycosis en de kieuwschimmel Branchiomycosis. Zijn schimmels die onze vissen kunnen besmetten. Een vis wordt slechts dan besmet, als de vis verzwakt is en de huid van de vis aangetast is. Dit kan gebeuren door verwondingen of door infecties door bacteriën of andere parasieten. Ook een slechte waterkwaliteit kan de slijmlaag van de vis aantasten, b.v. de pH-waarde is te hoog of te laag. De schimmelinfecties zijn herkenbaar aan de witte wattenachtige structuren op de huid, de ogen of vinnen van de vis. Deze wattenachtige proppen klappen in elkaar als de vis boven water komt. Ook de eieren van vissen kunnen door deze schimmels besmet worden.

(Achlya)

 

voortplanting

(Achyla Oogonium)

Een schimmel eigenlijk zeer uitgebreid, maar nu beperken we ons even voor het gemak: De Schimmel als een ziekte. We hebben het plantaardige organisme die geen bladgroen of chlorofyl (niet instaat tot fotosynthese, en dus voor voedsel aangewezen op beschikbare organische stoffen) of andere assimilatiekleurstof bevatten, waardoor zij zich onderscheiden van de algen die wel een kleurstof bevatten(bv groen), en althans in één of meer levensstadia tot draden uitgroeien. De voortplanting gebeurt door sporenvorming, wat een ongeslachtelijke voortplanting is. Deze vindt plaats doordat aan het uiteinde van zwamdraad (hypha) grote aantallen onbewegelijke sporen worden afgesnoerd. Deze kunnen zonder zich te verenigen met andere cellen voortplanten tot een nieuwe schimmeldraad.

(klik op de foto voor vergroting)

Een andere manier van ongeslachtelijke voortplanting is in de vorm van spoordoosjes of sporangia aan het einde van zwamdraden waarin een groot aantal, soms 7,0 tot +/-800, zoosporen worden gevormd die zich met zweepdraden kunnen bewegen. Naast deze ongeslachtelijke voortplanting bestaat er nog geslachtelijke processen waarbij een mannelijk en een vrouwelijk orgaan nodig is voor voortplanting, namelijk antheridia en oogonia. Verder met de omschrijving van de schimmelinfectie. Deze bezitten een celkern en het vegetatielichaam is meestal geen ééncellig maar draadachtig. Deze draden zijn ongeleed en bezitten vrij harde dwarswanden opgebouwd uit een soort chitine, dat te vergelijken is met het pantseren van sommige insecten.

De parasitaire voorkomende schimmel bij vissen behoren hoofdzakelijk tot de volgende 3 geslachten die trouwens tot dezelfde groep:

- Saprolegnia
- Achlya
- Aphanomyces

Zij leven als parasieten, dus op levend en dood organisch materiaal. Bij vissen komen deze uitwendig voor op de huid, kieuwen en ogen. Inwendig komen ze voorop in de kieuwen en spierweefsels. De kenmerken zijn de dunne draadachtige begroeien met een witte tot soms grijze kleur. Bij een uitbreiding van de ziekte lijken het plukken watten. Tegen uitwendige schimmelinfecties zijn de vissen meestal wel bestendig. Een goede waterkwaliteit doet hier aan mee, en dat is dan weer verbonden aan een gezonde huid, waarvan deze dan weer weinig mogelijkheden biedt voor het vasthechten van de sporen op de huid, wat een typisch secundaire en zwakke ziekte is.

(klik voor meer info over Saprolegnia op de button boven)

Microscopisch onderzoek

Doorzichtige draadjes met soms donkere puntjes erin tonen bij een vergroting 50 a 100x keer de schimmelinfecties aan.

Bestrijding

Omdat schimmelinfecties secundaire infecties zijn, dient eerst de eigenlijke oorzaak bestreden te worden. In de meeste gevallen bestrijden de medicijnen tegen de eigenlijke oorzaak ook de schimmelinfecties. Maar er zijn ook speciale schimmel-bestrijdingsmiddelen voor die gevallen als er spraken is van verwondingen of slechte waterkwaliteit. FMC, HS Fungicell of HS Fungicell P voor de vijver kan als badbehandeling en als aanstipmiddel gebruikt worden. De aanstipmethode is voordeliger, als de vis gemakkelijk separaat behandeld kan worden en alleen enkele plekken van de huid besmet zijn. HS Fungicell kan als middel tegen het schimmelen van eieren als een langdurend bad of een kort duikbad (als de eieren zich op een substraat bevinden) gebruikt worden.