Flavobacterium Columnaris

(Bekschimmel)


Type: Gram - negatieve bacterie

Synoniemen: Columnaris, Bacillus columnaris, Chondrococcus columnaris, Cytophaga columnaris, Flexibacter columnaris, Cotton-Wool, Cotton-Mouth, Mouth Fungus, saddleback disease, Bekschimmel, vinrot & slijmziekte.

Inleiding

Deze bacterie komen we meer tegen bij vissen uit tropische landen, waar de temperatuur gunstig is voor deze bacterie om toe te slaan! Helaas komen we deze bacterie steeds meer tegen bij onze koudwatervissen en met namen de koi`s moeten het ontgelden! Ook hebben we te maken dat deze bacterie in welke vorm dan ook steeds lastig te bestrijden is. Dit omdat de middelen die men vroeger bijvoorbeeld alleen Europa gebruikte, nu ook elders wordt gebruikt met allen gevolgen van dien.....

Ziektebeeld

Vermagering doordat de vissen niet willen eten, ingevallen ogen. Maar ook kan het uitwendig waarneembaar zijn zoals kenmerken van (bloedige) plekken over het hele lichaam, de vinnen(weefselafbraak) en de kieuwen. Meestal als de vissen in dit stadium verkeren volg de dood vrij snel. Ook moeten we alert zijn op vervuilingen in het water zoals nitriet en veel organisch materiaal. Maar ook de hardheid van het water en temperaturen vanaf 20 graden zorgen ervoor dat deze bacterie toeslaat.

Onderzoek:

Als we een monster hebben genomen voorzien van kleuring, kunnen we bij een vergroting vanaf 120 x onder de microscoop de bacterie waarnemen. Wat opvalt dat het lijk op een orgie van allemaal wormpjes.

Bestrijding

* Sabbactisun